Wyświetlenie artykułów z etykietą: pradzieje

piątek, 05 maj 2023 15:20

Pradzieje ziem polskich

Historia Polski sięga czasów prehistorycznych. Według badań archeologicznych, tereny obecnej Polski były zamieszkiwane już w okresie paleolitu i mezolitu. Znaleziska z tamtej epoki wskazują na to, że ludzie żyjący na tych terenach zajmowali się m.in. łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem.

Dział: Nauka