Wyświetlenie artykułów z etykietą: Konstantynopol

Bizancjum, znane również jako Cesarstwo Wschodniorzymskie, powstało w wyniku podziału Imperium Rzymskiego na dwie części w 395 r. n.e. Cesarstwo Wschodniorzymskie przeżywało swoje największe sukcesy za panowania Justyniana I Wielkiego w VI wieku n.e. W tym okresie Bizancjum osiągnęło swój szczytowy poziom potęgi politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

Dział: Nauka