Wyświetlenie artykułów z etykietą: Historia

wtorek, 30 maj 2023 16:35

Rozbicie dzielnicowe

Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, Polska stanęła przed nowym wyzwaniem. Władzę nad krajem objęło pięciu synów tego wspaniałego władcy. Jednak zamiast kontynuować jednolite rządy i utrzymać zjednoczoną Polskę, synowie Bolesława zapoczątkowali okres rozdrobnienia dzielnicowego, który miał poważne konsekwencje dla Polski.

Dział: Nauka
wtorek, 30 maj 2023 16:13

Rządy Bolesława Krzywoustego

Wczesne średniowiecze w Polsce było okresem dynamicznego rozwoju, ale również trudnych wyzwań politycznych. Władysław Herman, panujący w latach 1079-1102, był jednym z pierwszych władców narodu, który zetknął się z problemami dziedzicznego podziału władzy w kraju. Jego rządy charakteryzowały się wewnętrznymi konfliktami i walką o wpływy, które towarzyszyły politycznemu krajobrazowi tamtych czasów.

Dział: Nauka
wtorek, 23 maj 2023 15:02

Kryzys i odbudowa państwa polskiego

Okres panowania Pierwszych Piastów, którzy byli dynastią rządzącą Polską wczesnym średniowieczem, był narażony na różne wyzwania i kryzysy. Po okresie świetności za panowania Bolesława Chrobrego, Polska stanęła w obliczu trudności, które doprowadziły do kryzysu w państwie polskim.

Dział: Nauka
Oznaczone pod
wtorek, 23 maj 2023 14:51

Polska Bolesława Chrobrego

Okres panowania Bolesława Chrobrego, który trwał od 992 do 1025 roku, był jednym z najważniejszych etapów w historii Polski. Podczas swojego władania król (jako Bolesław I) przeprowadził szereg ważnych wydarzeń i reform, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się państwa polskiego.

Dział: Nauka
Oznaczone pod
poniedziałek, 22 maj 2023 16:50

Mieszko I i początki Polski

Historia Polski ma swoje korzenie w okresie średniowiecza, a kluczową postacią w procesie kształtowania się państwa był Mieszko I. Jako władca Polan, Mieszko odegrał istotną rolę w zjednoczeniu plemion słowiańskich i ustanowieniu podwalin dla powstania państwa polskiego.

Dział: Nauka
Oznaczone pod
piątek, 05 maj 2023 15:20

Pradzieje ziem polskich

Historia Polski sięga czasów prehistorycznych. Według badań archeologicznych, tereny obecnej Polski były zamieszkiwane już w okresie paleolitu i mezolitu. Znaleziska z tamtej epoki wskazują na to, że ludzie żyjący na tych terenach zajmowali się m.in. łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem.

Dział: Nauka
Sztuka w średniowieczu pełniła ważną funkcję religijną i polityczną. Była sposobem na wyrażenie wiary i oddania hołdu władcom, a także służyła edukacji oraz propagowaniu idei. Sztuka była również sposobem na upamiętnienie wydarzeń historycznych oraz na manifestowanie potęgi i bogactwa Kościoła oraz władzy.
Dział: Nauka
Oznaczone pod

W średniowieczu Kościół katolicki był niezwykle wpływową instytucją, która odgrywała kluczową rolę w życiu społecznym, politycznym i kulturowym ówczesnych społeczeństw. Przyjrzymy się roli, jaką odgrywało duchowieństwo, a także poznajemy historię zakonów i zakonników, którzy stanowili ważny element życia religijnego w tamtych czasach.

Dział: Nauka
Oznaczone pod
sobota, 29 kwiecień 2023 11:26

Epoka rycerzy: Obowiązki i wyposażenie

Epoka rycerzy to okres w historii Europy, który przypadał na średniowiecze. Był to czas, kiedy to rycerze odgrywali ważną rolę w życiu społecznym i politycznym. Przyjrzymy się obowiązkom rycerzy i drodze, którą musiał przejść chłopak, aby zostać rycerzem. Sprawdzimy też wyposażenie tych wojowników.

Dział: Nauka
Oznaczone pod

System feudalny to jeden z najważniejszych systemów politycznych i społecznych w historii Europy. Był on głównie obecny w średniowieczu, kiedy to władza centralna była osłabiona, a władcy uzyskiwali władzę dzięki posiadaniu ziemi i oddawaniu jej w dzierżawę innym osobom. Był skomplikowaną strukturą społeczną, złożoną z wielu elementów i relacji między nimi. Dziś przyjrzymy się dwóm najważniejszym elementom systemu feudalnego: seniorowi i wasalowi oraz stanom społecznym. 

Dział: Nauka
Oznaczone pod
Strona 1 z 2