niedziela, 02 kwiecień 2023 15:20

Bizancjum - początki, czasy świetności za cesarza Justyniana I Wielkiego i upadek

Mury Konstantynopola Mury Konstantynopola fot: Wikimedia commons - licencja CC, Bigdaddy1204

Bizancjum, znane również jako Cesarstwo Wschodniorzymskie, powstało w wyniku podziału Imperium Rzymskiego na dwie części w 395 r. n.e. Cesarstwo Wschodniorzymskie przeżywało swoje największe sukcesy za panowania Justyniana I Wielkiego w VI wieku n.e. W tym okresie Bizancjum osiągnęło swój szczytowy poziom potęgi politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

 

Osiągnięcia naukowe Bizantyjczyków

Cesarz Justynian I Wielki był zainteresowany naukami i zatrudniał wielu wybitnych naukowców w swoim dworze. W czasie jego panowania powstała słynna szkoła prawnicza w Konstantynopolu, która wywarła ogromny wpływ na rozwój prawa rzymskiego oraz prawa kanonicznego w Europie. W tym czasie powstała również Biblioteka Cesarska w Konstantynopolu, która była jedną z największych bibliotek na świecie.

Bizancjum osiągnęło również znaczące osiągnięcia w dziedzinie architektury, co jest szczególnie widoczne w postaci wspaniałych budowli z okresu Justyniana. Zbudował on m.in. słynną Hagia Sophia, która do dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków Konstantynopola (obecnie Stambułu).

Bizancjum było również znane ze swoich osiągnięć naukowych, w szczególności w dziedzinie matematyki i astronomii. W VI wieku n.e. cesarz Justynian I Wielki założył słynną szkołę prawniczą w Konstantynopolu, która przyczyniła się do powstania słynnego Kodeksu Justyniana. Oprócz prawa, Bizancjum przyczyniło się do rozwoju filozofii, sztuki, medycyny i innych nauk.

Miasto Konstantynopol

Konstantynopol, obecnie Stambuł, był stolicą Bizancjum i jednym z najważniejszych miast w historii świata. Miasto zostało założone przez cesarza Konstantyna Wielkiego w 324 r. n.e. i przez ponad tysiąc lat było centrum kulturalnym, handlowym i politycznym Imperium Wschodniorzymskiego.

Konstantynopol był znany ze swojej pięknej architektury, a w szczególności ze słynnej Hagia Sophia, która była jednym z największych kościołów na świecie w momencie swojego powstania. Miasto było również ważnym ośrodkiem handlowym, ze względu na swoje strategiczne położenie między Europą a Azją. Kontrola nad Konstantynopolem była kluczowa dla wpływów politycznych i ekonomicznych Bizancjum.

W 1204 r. miasto zostało zdobyte przez krzyżowców w czasie czwartej krucjaty, co spowodowało znaczne osłabienie Bizancjum i umożliwiło ekspansję turecką na Bałkany. Mimo że Bizancjum odzyskało kontrolę nad miastem w 1261 r., jego potęga nigdy już nie odzyskała dawnej świetności.

Upadek Konstantynopola

Mimo wielu sukcesów, Bizancjum nie uniknęło upadku. W 1453 r. Konstantynopol został zdobyty przez Turków osmańskich pod wodzą sułtana Mehmeda II. Zdobycie Konstantynopola było końcem Bizancjum jako niepodległego państwa, a jego upadek miał ogromne konsekwencje dla całej Europy.

Upadek Konstantynopola był wynikiem wielu czynników, takich jak kryzys gospodarczy, wewnętrzne konflikty polityczne, a także ekspansja turecka. Pomimo heroicznego oporu mieszkańców Konstantynopola, miasto zostało zdobyte i złupione, a cesarz Konstantyn XI Paleolog zginął w obronie swojego miasta.

Bizancjum to jedno z najważniejszych państw w historii świata, które przez ponad tysiąc lat kształtowało dzieje Europy i Bliskiego Wschodu. Cesarz Justynian I Wielki przyczynił się do osiągnięcia przez Bizancjum szczytowego poziomu potęgi politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Niestety, upadek Konstantynopola oznaczał koniec Bizancjum jako niepodległego państwa.

 

Zdobycie Konstantynopola przez Turków osmańskich miało znaczny wpływ na Europę, zwłaszcza na Zachód. Zmusiło to Europę do szukania nowych szlaków handlowych, a także przyczyniło się do rozwoju idei o odzyskaniu Ziemi Świętej przez chrześcijan. Upadek Konstantynopola był również ważnym wydarzeniem dla kultury europejskiej, ponieważ zmusił artystów i naukowców do opuszczenia Konstantynopola i ucieczki do innych krajów, co przyczyniło się do rozwoju sztuki i nauki na całym kontynencie.

Ważne daty:

  • 395 rok - podział Cesarstwa Rzymskiego
  • 476 rok - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
  • 527-565 rok - panowanie Justyniana I Wielkiego
  • 1204 rok - zdobycie Konstantynopola przez Krzyżowców
  • 1453 rok - zdobycie Konstanynopola przez Turków

Filmik do powtórzenia materiału na kartkówkę - klasa 5