Wyświetlenie artykułów z etykietą: Leon IX

Chrześcijaństwo, które jest dzisiaj jednym z największych i najważniejszych wyznań na świecie, wywodzi się z dwóch głównych odłamów: kościoła katolickiego i prawosławnego. Podział ten został formalnie potwierdzony w 1054 roku w wyniku tzw. schizmy wschodniej. Chrześcijaństwo zaczyna swoją historię od wyłonienia się z judaizmu w I wieku n.e. Następnie, przez kolejne stulecia, religia ta się rozwijała i rozprzestrzeniała się po całym świecie.

Dział: Nauka