czwartek, 27 kwiecień 2023 13:46

Czy holter EKG jest niebezpieczny?

Holter EKG Holter EKG mat.prasowe

Holter EKG to powszechnie stosowana metoda diagnostyczna w dziedzinie kardiologii, pozwalająca na monitorowanie pracy serca przez długi czas. Urządzenie to jest przenośne, nieinwazyjne i wygodne w użytkowaniu, co sprawia, że jest coraz częściej wykorzystywane do wykrywania i diagnozowania różnych chorób serca. Pomimo swojej popularności, wiele osób zastanawia się, czy noszenie holtera EKG jest bezpieczne i czy nie niesie za sobą ryzyka dla zdrowia.

 

Jak działa holter EKG?

Holter EKG to przenośne urządzenie medyczne, które umożliwia ciągłe monitorowanie aktywności elektrycznej serca przez 24 do 48 godzin lub dłużej. Holter EKG składa się z elektrod, które są umieszczone na klatce piersiowej pacjenta, oraz małego rejestratora, który jest noszony na pasku lub w kieszeni.

Elektrody przyczepione do ciała pacjenta zbierają sygnały elektryczne generowane przez serce, a następnie przesyłają je do rejestratora holtera EKG. Rejestrator ten zapisuje dane dotyczące pracy serca, takie jak rytm, częstotliwość, siłę i czas trwania skurczów serca, które następnie można przeanalizować.

Dzięki holterowi EKG lekarze są w stanie wykrywać różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, takie jak arytmie, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, niewydolność serca, zawał serca czy nagła śmierć sercowa. Dzięki monitorowaniu aktywności serca przez długi czas, holter EKG umożliwia dokładną diagnozę i monitorowanie stanu serca pacjenta oraz pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby.

Czego nie wolno robić jak się ma założony holter?

Po założeniu holtera EKG należy przestrzegać kilku zasad, aby zapewnić dokładność wyników badania i uniknąć błędnych odczytów. Oto kilka wskazówek dotyczących zachowania po założeniu holtera EKG:

  • Unikaj kontaktu elektrod z wodą - elektrody holtera EKG powinny pozostać suche, dlatego należy unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami.
  • Unikaj znacznych ruchów - w trakcie noszenia holtera EKG należy unikać znacznych ruchów, takich jak biegi czy intensywne ćwiczenia, które mogą wpłynąć na wyniki badania.
  • Nie zdejmuj holtera EKG bez zgody lekarza - holter EKG powinien być noszony przez cały okres zalecony przez lekarza, zazwyczaj od 24 do 48 godzin lub dłużej. Należy unikać zdejmowania urządzenia bez zgody lekarza.
  • Przestrzegaj zaleceń dotyczących ubrania - lekarz może zalecić odpowiedni rodzaj ubrania, który należy nosić podczas noszenia holtera EKG, aby zapewnić odpowiednią przyczepność elektrod.
  • Utrzymuj dziennik aktywności - w trakcie noszenia holtera EKG warto prowadzić dziennik aktywności, w którym zapisujemy godziny i rodzaj wykonywanych czynności oraz wszelkie odczucia dotyczące pracy serca.

Przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić dokładność wyników holtera EKG oraz umożliwi lekarzowi dokładną diagnozę i ewentualne wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Co zakłóca pracę holtera EKG?

Holter EKG jest urządzeniem dość wrażliwym na zakłócenia, które mogą wpłynąć na jego dokładność i jakość uzyskiwanych wyników. Oto kilka czynników, które mogą zakłócać pracę holtera EKG:

  • Elektromagnetyczne pola - urządzenia emitujące silne elektromagnetyczne pola, takie jak telewizory, komputery, telefony komórkowe i mikrofalówki, mogą zakłócać pracę holtera EKG.
  • Przepięcia elektryczne - nagłe przepięcia elektryczne w pobliżu pacjenta lub urządzenia holtera EKG mogą zakłócić jego pracę.
  • Silne pola magnetyczne - silne pola magnetyczne, takie jak te, które występują w pobliżu magnetów, urządzeń do rezonansu magnetycznego (MRI) lub detektorów metalu, mogą zakłócić pracę holtera EKG.
  • Nieodpowiednie ułożenie elektrod - niewłaściwe ułożenie elektrod lub złe ich przyleganie do ciała pacjenta może wpłynąć na dokładność wyników holtera EKG.
  • Zakłócenia mechaniczne - wstrząsy, uderzenia lub drgania mogą wpłynąć na jakość odczytu danych z holtera EKG.

Aby uniknąć zakłóceń w pracy holtera EKG, należy przestrzegać zaleceń dotyczących jego użytkowania i unikać miejsc, w których występują silne pola elektromagnetyczne lub magnetyczne.

Czy z Holterem EKG można rozmawiać przez telefon?

Zakładając holter EKG, należy unikać rozmów telefonicznych, ponieważ to może wpłynąć na dokładność wyników badania. Urządzenia takie jak telefony komórkowe, a także wiele innych urządzeń elektronicznych, emitują fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać sygnał elektryczny odbierany przez elektrody holtera EKG.

W związku z tym, osoby, które noszą holtera EKG, powinny unikać rozmów telefonicznych lub zmieniać pozycję urządzenia tak, aby elektrody znajdowały się możliwie jak najdalej od telefonu. Najlepiej jest trzymać telefon w odległości co najmniej 15-20 cm od ciała i elektrod holtera EKG.