czwartek, 27 kwiecień 2023 13:52

Koszty sprawy sądowej z bankiem o kredyt frankowy

kredyt frankowy kredyt frankowy Mat. prasowe

Kredyt frankowy przez swoje niezwykle konkurencyjne warunku stał się niezwykle popularny polskim społeczeństwie. Jego konsekwencje, wraz ze zmianą kursu franka, dotknęły wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej. Ze względu na dynamiczne zmiany kursu walut oraz niejednoznaczne postanowienia umowne, wiele osób zdecydowało się na podjęcie walki z bankami na drodze sądowej.

Wciąż jednak duża część z nich wacha się z tą decyzją, w obawie przed wysokimi kosztami sprawy. Jak prawnik może pomóc „wygrać” sprawę frankową z bankiem? Co może dla nas zrobić i ile będzie to kosztować? Jak ustalić wynagrodzenie za pracę doradcy prawnego?

Etapy sprawy sądowej o kredyt frankowy

Sprawa sądowa z bankiem o kredyt frankowy to proces, który może być skomplikowany i długotrwały. Poniżej przedstawiamy główne etapy takiej sprawy:

 • Analiza umowy kredytowej – przed rozpoczęciem procesu sądowego, prawnik dokładnie analizuje umowę kredytową w celu zidentyfikowania ewentualnych niekorzystnych lub niezgodnych z prawem postanowień.
 • Doradztwo prawne – prawnicy doradzają klientom w sprawie możliwych działań i strategii, które można podjąć w celu rozwiązania problemów związanych z kredytem frankowym.
 • Prowadzenie negocjacji z bankiem – przed wszczęciem procesu sądowego, prawnik może podjąć próbę negocjacji z bankiem, aby zmienić warunki umowy kredytowej lub uzyskać korzystniejsze rozwiązania dla klienta.
 • Przygotowanie pozwu – jeżeli negocjacje z bankiem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, prawnik przygotowuje pozew, w którym zawiera żądania klienta oraz argumenty prawne uzasadniające te żądania.
 • Wniesienie pozwu – następnie, pozew zostaje złożony w sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo. W związku z tym należy uiścić opłatę sądową.
 • Sądowe postępowanie przygotowawcze – na tym etapie sąd może zarządzać przeprowadzenie dowodów, np. zeznań stron, przesłuchań świadków, opinii biegłych czy też ustnych wyjaśnień stron.
 • Rozprawa sądowa – w trakcie rozprawy sądowej, strony przedstawiają swoje argumenty oraz dowody. Prawnicy reprezentują swoich klientów, wygłaszając mowy oraz zadając pytania świadkom i biegłym.
 • Wydanie wyroku – sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o żądaniach zawartych w pozwie. Może on uwzględnić żądania klienta, np. uznając nieważność niektórych postanowień umowy kredytowej lub zmieniając warunki umowy.
 • Apelacja – w przypadku, gdy wyrok nie jest korzystny dla klienta lub banku, strona przegrana może złożyć apelację do sądu wyższej instancji. Procedura apelacyjna obejmuje ponowną ocenę sprawy oraz przedstawienie nowych argumentów i dowodów.
 • Wykonanie wyroku – jeśli wyrok jest prawomocny, strony są zobowiązane do jego wykonania. W przypadku kredytów frankowych może to oznaczać przeliczenie długu na złote, zmianę warunków umowy kredytowej lub zwrot części spłaconego kredytu. Jeżeli bank nie wykona wyroku, klient może zwrócić się do komornika w celu egzekucji świadczenia.
 • Zakończenie sprawy – po wykonaniu wyroku i spełnieniu wszelkich zobowiązań przez strony, sprawa sądowa zostaje zakończona.

Jak pomóc może prawnik?

Poniżej przedstawiamy usługi prawne, które mogą być wykonywane na każdym etapie sprawy sądowej z bankiem o kredyt frankowy oraz ich potencjalne koszty.

Analiza umowy kredytowej

Dokładne przeanalizowanie umowy kredytowej pod kątem ewentualnych niekorzystnych lub niezgodnych z prawem postanowień.

Doradztwo prawne

Konsultacja z prawnikiem dotycząca możliwych działań i strategii w sprawie kredytu frankowego.

Prowadzenie negocjacji z bankiem

Reprezentacja klienta w negocjacjach z bankiem, mających na celu zmianę warunków umowy kredytowej lub uzyskanie korzystniejszych rozwiązań.

Przygotowanie pozwu

Sporządzenie pozwu zawierającego żądania klienta oraz argumenty prawne uzasadniające te żądania.

Wniesienie pozwu

Złożenie pozwu w sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo.

Sądowe postępowanie przygotowawcze

Przygotowanie klienta do postępowania sądowego, np. przeprowadzenie dowodów, opracowanie strategii dowodzenia.

Rozprawa sądowa

Reprezentacja klienta na rozprawach sądowych, prezentacja argumentów i dowodów.

Apelacja

Przygotowanie odwołania lub apelacji do sądu wyższej instancji.

Wykonanie wyroku

Pomoc w egzekucji wyroku, np. wystąpienie do komornika o egzekucję świadczenia

Zakończenie sprawy

Finalizacja sprawy, weryfikacja wykonania wyroku przez bank, udzielenie porad prawnych dotyczących dalszych kroków i obowiązków stron po zakończeniu sprawy.

Jakie wynagrodzenie dla prawnika?

Wynagrodzenie prawnika w sprawach o kredyt frankowy może być rozliczane na różnych zasadach, w zależności od umowy między klientem a prawnikiem oraz indywidualnych preferencji. Oto kilka najpopularniejszych form rozliczenia:

Stawka godzinowa – prawnicy często oferują swoje usługi w oparciu o stawki godzinowe. W takim przypadku klient płaci za każdą godzinę pracy prawnika. Stawki godzinowe mogą się różnić, w zależności od doświadczenia prawnika, jego specjalizacji oraz regionu.

Ryczałt – prawnik może również zaproponować ryczałt za swoje usługi. W takiej sytuacji klient płaci stałą kwotę za całą usługę, niezależnie od czasu, jaki prawnik poświęci na sprawę. Ryczałt może być korzystny dla klienta, jeśli sprawa jest prosta i nie wymaga dużo czasu.

Prowizja od osiągniętego rezultatu – w niektórych przypadkach prawnicy mogą oferować wynagrodzenie oparte na prowizji od osiągniętego rezultatu. Oznacza to, że prawnik otrzyma określony procent od uzyskanych korzyści dla klienta, np. zmniejszenia długu czy zwrotu kosztów. Taka forma wynagrodzenia może zwiększyć motywację prawnika do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, ale jednocześnie może być wyższa niż wynagrodzenie w formie ryczałtu czy stawek godzinowych.

Mieszane modele wynagradzania – prawnicy mogą również oferować kombinację różnych form rozliczenia. Na przykład, klient może płacić ryczałt za niektóre usługi (np. analiza umowy kredytowej, przygotowanie pozwu), a za inne usługi (np. reprezentacja przed sądem) rozliczać się na podstawie stawek godzinowych.