Wyświetlenie artykułów z etykietą: wyprawy krzyżowe

Bizancjum, znane również jako Cesarstwo Wschodniorzymskie, powstało w wyniku podziału Imperium Rzymskiego na dwie części w 395 r. n.e. Cesarstwo Wschodniorzymskie przeżywało swoje największe sukcesy za panowania Justyniana I Wielkiego w VI wieku n.e. W tym okresie Bizancjum osiągnęło swój szczytowy poziom potęgi politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

Dział: Nauka

Wyprawy krzyżowe, czyli krucjaty były to europejskie wojny przeciw niechrześcijanom i heretykom, ustanowione przez papieża Urbana II. W XI-XIII wieku podjęte przez europejskich władców w celu odebrania Palestyny muzułmanom. Wzmacniane gorliwością religijną, pożądaniem ziemi i ambicjami handlowymi miast włoskich, wyprawy krzyżowe różniły się między sobą pod względem celów i efektów.

Dział: Nauka