czwartek, 27 czerwiec 2024 09:40

Alarmujący spadek kondycji fizycznej polskich uczniów

Spadek kondycji uczniów Spadek kondycji uczniów Fot: Pixabay

Aż 94 proc. dzieci i młodzieży w Polsce nie posiada wystarczających kompetencji ruchowych. Oznacza to, że większość uczniów nie potrafi prawidłowo biegać, skakać czy rzucać piłką, co budzi obawy o ich zdrowie i przyszłość.

 

W ubiegłym roku przeprowadzono badanie, które objęło ponad dwa tysiące uczniów z 17 szkół podstawowych w całej Polsce. Raport powstał w ramach programu „WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Była to już trzecia odsłona działań prowadzonych w szkołach, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży, co jest szczególnie ważne w kontekście pogorszenia kondycji fizycznej spowodowanego pandemią COVID-19.

Wyniki badań i ich znaczenie

W ramach badań analizowano fundamentalne umiejętności ruchowe, które są niezbędne do uczestnictwa w aktywności fizycznej i codziennym życiu. Do tych umiejętności należą bieg, skok, rzut, chwyt, kozłowanie i uderzenie, takie jak kopnięcie piłki. Brak opanowania tych umiejętności na wczesnym etapie edukacji może prowadzić do wykluczenia z zajęć sportowych, co w dalszej perspektywie skutkuje zwolnieniami z wychowania fizycznego i brakiem regularnej aktywności fizycznej.

Rektor AWF w Warszawie podkreśla, że dzieci, które w klasach I-III nie opanowują podstawowych umiejętności ruchowych, nie chcą później ćwiczyć, czują się słabsze i wykluczone. Nauczyciele często wymagają od nich zbyt wiele, co prowadzi do frustracji i unikania zajęć WF.

Inicjatywy poprawiające kondycję fizyczną

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest fakt, że w wielu szkołach zajęcia wychowania fizycznego w pierwszych trzech klasach prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie są odpowiednio przygotowani do tego typu lekcji. Aby zaradzić temu problemowi, na AWF w Warszawie powstał pomysł utworzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, aby nauczyć ich, jak pracować nad rozwojem ruchowym dzieci.

Od 2021 roku w ramach programu „WF z AWF” wdrażany jest pomysł aktywizacji dzieci i młodzieży. Program ten zainicjował powstanie kilkudziesięciu tysięcy zajęć pozalekcyjnych, tzw. „Sport Klubów”, w całej Polsce. W latach 2021-2023 wzięło w nich udział ponad 400 tys. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te były organizowane z podziałem na grupy wiekowe, co umożliwiało dostosowanie ich do potrzeb i możliwości uczestników.

Przyszłość aktywności fizycznej młodzieży

Celem programu „WF z AWF” jest wyrobienie w uczniach nawyku regularnej, zdrowej aktywności fizycznej, tzw. całożyciowej aktywności, która ma przynieść korzyści w przyszłości. Rektor AWF w Warszawie podkreśla, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia i dobrostanu młodzieży, a jej brak może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych w dorosłym życiu.

 

Źródło: echogorzowa.pl