czwartek, 28 marzec 2024 14:56

Smartfony a zdrowie młodzieży

Smartfony a zdrowie Smartfony a zdrowie

Niemal każdy z nas obserwuje, jak dzisiejsza młodzież jest nieodłącznie związana ze swoimi smartfonami. Zdaje się, że te urządzenia stały się przedłużeniem ich rąk, a media społecznościowe - ich alternatywnym światem. Jednakże, zgodnie z nową książką, której autorem jest znany społeczny psycholog Jonathan Haidt, tego rodzaju połączenie może mieć zgubne skutki dla zdrowia psychicznego młodych ludzi.

 

Nadmierne korzystanie z telefonów w szkołach - rząd Anglii podejmuje działania

W lutym tegoroczna walka o zdrowie psychiczne młodzieży przybrała na sile. Ministerstwo Edukacji potwierdziło plany zakazu używania smartfonów w szkołach w Anglii, wydając odpowiednie wytyczne dla nauczycieli. Gillian Keegan, minister edukacji, stwierdziła, że wytyczne te "upoważnią" dyrektorów szkół do wyeliminowania tego cyfrowego problemu i "przekroczą jasny komunikat o spójności".

Analiza naukowa - smartfony a zdrowie psychiczne młodzieży

Rosnąca liczba badań pokazuje bezpośredni związek między nadużywaniem smartfonów a pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego młodzieży. Według badań społecznego psychologa Jonathana Haidta, wzrost czasu spędzanego online współistnieje z alarmującym kryzysem zdrowotnym na całym świecie.

Od czasu wprowadzenia na rynek smartfonów i powszechnego dostępu do internetu, nastąpił gwałtowny wzrost czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w sieci. Dane Ofcomu wskazują, że już 97 procent dzieci ma smartfony przed ukończeniem dwunastego roku życia. Wpływ tego na zdrowie psychiczne jest niezwykle niepokojący – wskaźniki samobójstw wśród dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 14 lat wzrosły odpowiednio o 167 i 92 procent w ciągu zaledwie pięciu lat. Wzrost diagnoz lękowych w grupie wiekowej 18-25 lat wyniósł 92 procent. Jonathan Haidt podkreśla, że dzieciństwo i adolescencja zostały "przebudowane", a nieodpowiednio rozwinięte mózgi młodych ludzi nie radzą sobie z negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania z technologii.

Jak zmienić niekorzystny trend?

Mimo alarmujących danych, istnieją sposoby na zmianę tego niekorzystnego trendu. Haidt sugeruje, że potrzebna jest wspólna i zdecydowana akcja, aby opóźnić wiek, w którym dzieci dostają smartfony i konta w mediach społecznościowych. Rozwiązaniem mogą być również technologiczne innowacje, takie jak wprowadzenie lepszych "podstawowych" telefonów, blokowalnych pokrowców na telefony czy szybkich i łatwych metod weryfikacji wieku. Wreszcie, rządy muszą zaangażować się w regulowanie tej kwestii, np. poprzez ustawy wymagające od wszystkich firm mediów społecznościowych weryfikacji wieku nowych użytkowników oraz polityki nakazujące szkołom wprowadzenie zakazu używania telefonów w szafkach podczas lekcji.

Najważniejsze jednak jest to, że nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak podkreśla Haidt: "Gdy nowe produkty konsumenckie okazują się być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci, wycofujemy je z rynku, aż producent poprawi projekt. W 2010 roku nastolatki, rodzice, szkoły, a nawet firmy technologiczne nie wiedziały, że smartfony i media społecznościowe mają tak wiele szkodliwych skutków. Teraz już to wiemy."