niedziela, 02 kwiecień 2023 16:21

Arabowie i ich podboje, Mahomet, początki islamu

Arabowie i ich podboje Arabowie i ich podboje fot: pixabay

Historia świata to historia podbojów i ekspansji. Jednym z najważniejszych narodów, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju świata, byli Arabowie. Ich podboje i ekspansja zaowocowały powstaniem ogromnego imperium, które zapoczątkowało wiele osiągnięć cywilizacyjnych, w tym rozwój nauki, sztuki i filozofii. W tym artykule przyjrzymy się historii Arabów i ich początkom, a także postaci, która odegrała kluczową rolę w rozwoju islamu - Mahometowi.

 

Historia Mahometa

Mahomet urodził się w 570 r. n.e. w Mekce. Od młodości interesował się religią i filozofią. W 610 r. n.e., podczas medytacji w jaskini Hira, otrzymał objawienie od Boga, które stało się początkiem islamu. Mahomet zaczął głosić nową wiarę, która opierała się na jednym Bogu i nakazywała muzułmanom modlitwę, jałmużnę, post i pielgrzymkę do Mekki. Wkrótce stał się liderem ruchu, który szybko zyskał na popularności. W 622 roku, Mahomet uciekł do Medyny, co uznawane jest za początek ery islamu.

Islam i jego zasady

Islam to religia, która kładzie nacisk na jedność Boga i wiernych. To religia monoteistyczna, która uznaje jedynego Boga, Allaha, jako swojego stwórcę i pana. Przykazania islamu są zawarte w Koranie, świętej księdze muzułmanów. W islamie istnieje pięć podstawowych zasad, nazywanych pięcioma filarami islamu: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Muzułmanie wierzą, że Koran jest dosłownym słowem Boga, a Mahomet był ostatnim i najważniejszym z proroków.

Podboje i Imperium arabskie

W VII wieku Arabowie rozpoczęli podboje, które zaowocowały powstaniem ogromnego imperium. W 632 r. n.e. Mahomet zmarł, a władzę przejęli jego następcy, nazywani kalifami. Arabowie podbili tereny od Hiszpanii po Indie i zaczęli rozwijać swoją cywilizację. W wyniku podbojów powstało Imperium Arabskie, które przetrwało do XI wieku. Imperium arabskie było miejscem, gdzie rozwijała się nauka, sztuka i architektura, a także rozwijano różne dziedziny wiedzy, w tym matematykę, astronomię i medycynę. Wprowadzili wiele nowych technologii, takich jak system nawadniania i sztukę obróbki metalu. W dziedzinie sztuki zaczęli tworzyć piękne budowle, takie jak meczety i pałace.

Osiągnięcia cywilizacji arabskiej

Arabowie osiągnęli wiele w dziedzinie nauki, matematyki, astronomii i filozofii. Zaczęli rozwijać algorytmy matematyczne, a także system dziesiętny, który jest używany do dziś. Przez wiele lat Arabowie byli przodującą cywilizacją w świecie, a ich wiedza i odkrycia wpłynęły na rozwój całej ludzkości. Arabowie stworzyli wiele ważnych dzieł literatury, takich jak "Tysiąc i jedna noc" oraz wiele poezji i prozy.

Rozwinięcie się cywilizacji arabskiej to ważne wydarzenie w historii ludzkości. Podboje arabskie zmieniły oblicze Bliskiego Wschodu i miały wpływ na rozwój kultury i nauki na całym świecie. Islam, stworzony przez Mahometa, stał się jednym z głównych religii na świecie i pozostaje ważnym elementem życia społecznego i kulturalnego w wielu krajach.

Ważne daty:

  • 570 rok - narodziny Mahometa
  • 610 rok - Mahomet doznaje objawienia od Boga
  • 622 rok - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny - początek kalendarza muzułmańskiego
  • 632 rok - śmierć Mahometa

Filmik do powtórzenia materiału na sprawdzian - klasa 5