środa, 20 lipiec 2022 13:29

Anioł Stróż i jego istnienie

 Anioł Stróż - kim jest i co robi? Anioł Stróż - kim jest i co robi? fot:pixabay

Jedni ludzie nie wierzą w istnienie i działanie Anioła Stróża, bo są osobami niewierzącymi. A inni nawet mimo deklaracji o przynależności do danego wyznania na co dzień mało myślą lub nawet wcale nie zastanawiają się nad istnienie Anioła Stróża. A przecież każdy człowiek ma tego osobistego pomocnika, którego ofiarował nam Stwórca do tego, aby nam pomagał i nas strzegł.

Lecz na szczęście jest też wielu ludzi, którzy wierzą w istnienie Anioła Stróża i którzy każdego dnia doświadczają jego działania i jego obecności w sobie. 

Kim jest Anioł Stróż?

Anioł jest istotą niematerialną, czyli jest duchem i w wierzeniach chrześcijańskich pełni funkcję pośrednika pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, jak i jest osobistym opiekunem człowieka i wypełnia Wolę i Zamysły Pana Boga. Anioł Stróż nie jest jeden dla wszystkich ludzi, lecz każdy człowiek ma swojego indywidualnego Anioła Stróża. Już w księdze Hioba Anioł został przedstawiony jako obrońca człowieka. Lecz dopiero w wieku siedemnastym naszej ery zaczęły powstawać Modlitwy do Anioła Stróża a Papież Paweł V ustanowił dzień 2 października Liturgicznym Świętem wszystkich Aniołów Stróżów.


Samo słowo "Anioł" oznacza "posłaniec", bo jest On posłańcem Bożym. Anioł Stróż działa tylko i wyłącznie na korzyść człowieka, którym się opiekuje. Nieustannie sprawuje pieczę nad osobą, do której przynależy i czyni go zarówno w dzień, jak i w nocy. Pilnuje nas, gdy jesteśmy w domu, w pracy, czy gdziekolwiek indziej i nie odstępuje nas nawet na krok. Tylko nie każdy a w zasadzie mało kto zauważa jego obecność a głównie dlatego, że się nad tym nie zastanawia, albo nie kojarzy faktów. Wiele razy wydarza się w naszym życiu coś nadzwyczajnego, to wówczas większość z nas przypisuj to przypadkowi a bardzo często jest to działanie i pomoc osobistego Anioła Stróża. Gdy człowiek nie będzie się nad tym zastanawiał, to i nie będzie zauważał takich małych cudów w swoim życiu. Lecz, aby zauważyć to, czy cokolwiek innego należy zatrzymać się w tym pędzie życia, jakie dziś jest udziałem niemalże każdego człowieka, który nie ma czasu na spokojne życie, na spotkania z rodziną i z przyjaciółmi, nie ma czasu na sen i na odpoczynek.

I co jest najgorsze, że nie ma czasu na coś, co jest najważniejsze w życiu każdego z nas a mianowicie na osobisty kontakt z Panem Bogiem a także na praktyki religijne, na czytanie Słowa Bożego, na rozważania. A cóż jest warte życie bez Pana Jezusa, który jest naszym Światłem i Zbawicielem. W Piśmie Świętym czytamy "Cóż przyjdzie człowiekowi choćby nawet cały świat pozyskał a na swej duszy szkodę poniósł"?

Jak działa Anioł Stróż?

Anioł Stróż stoi na straży naszego ciała i naszej duszy. Jego działania choć również ochraniają nasze ciało i nasze życie ogólnie mówiąc, to jednak głównie nastawione są na naszą duszę, bo ciało jest przemijającą powłoką a dusza jest wieczna i to o nią należy szczególnie dbać, co czyni Anioł Stróż. Lecz On sam niczego zrobić nie może, bo człowiek z Łaski naszego Stwórcy ma wolną wolę. Anioł Stróż może tylko podpowiadać nam, naprowadzać nas, lecz wybór zawsze zależy od człowieka. I często nasze wybory są trudne, bo z drugiej strony dział inny anioł, ten zły zwany szatanem, któremu zależy zupełnie na czymś odwrotnym niż Aniołowi Stróżowi i on, czyli szatan również wkłada wiele siły w to, aby nas złapać w swoje szpony i ściągać na dół prosto do piekielnych czeluści.
Według teologii Augustyna z Hippony, która jest interpretacją biblijnego opisu stworzenia świata aniołowie zostali stworzeni już pierwszego dnia, bo na początku Pan Bóg stworzył niebo i ziemię oraz światłość. Powołanie do istnienia światłości było powołaniem do istnienia stworzeń duchowych. Aniołowie więc są światłem duchowym.
Według wiary chrześcijańskiej Aniołowie pełnią 2 funkcje, jak:
- funkcję gloryfikującą polegającą na oddawaniu chwały Panu Bogu i wychwalaniu wspaniałości i dobroci Bożej
- funkcją pośredniczącą spełniając Wolę Bożą w stosunku do człowieka i objawiając człowiekowi Bożą Wolę.

Po co działa w nas Anioł Stróż?

Anioł Stróż dba o każdego z nas od naszego uroczenia aż do naszej śmierci. Z nami przychodzi na ten świat i razem z nami z niego odchodzi. Chroni każdego niezależnie od wszystkiego, czyli od płci, narodowości, zawodu, bogactwa, cech charakteru i tego, czy jest kto wierzący, czy nie jest. Anioł Stróż każdego z nas i zawsze naprowadza na to co jest dobre a dobrym jest to, co pochodzi od Pana Boga. On zawsze ma na uwadze tylko nasze zbawienie i tu jego pomoc jest nieoceniona. Lecz dba także o naszą doczesność i jest naszym orędownikiem u Pana Jezusa.
Anioł Stróż pomaga nam walczyć z szatanem i odpędza złego od naszej duszy i naszego ciała i wzmacnia człowieka przed pokusą i uczy radzić sobie z pokusami. Czyli najkrócej mówiąc Anioł Stróż chroni nas przed krzywdą duchową i cielesną, jaka mogłaby nas spotkać. Anioł Stróż dodaje nam też odwagi i chroni przed wszelakimi kłopotami.