sobota, 25 czerwiec 2022 12:55

Mantry - czym są i skąd pochodzą?

Mantry - czym są i skąd pochodzą? Mantry - czym są i skąd pochodzą? fot:pixabay

Mantry można zdefiniować jako słowa, a nawet sylaby, które, gdy są powtarzane regularnie, mogą powodować zmiany w życiu danej osoby (jeśli w to wierzysz). Mogą mieć wpływ na różne aspekty człowieka, takie jak umysł, a także ciało. Istnieją różne rodzaje mantr, które są używane do określonych celów. Na przykład istnieją mantry, których używa się do wywołania w człowieku pokoju i szczęścia. Istnieją również mantry, które pomagają w duchowym rozwoju człowieka, w zyskaniu zdrowia, a nawet pieniędzy!

 Mantry, czyli moc słów

Cała koncepcja mantr wywodzi się z mocy słów. Można to prześledzić nawet w terminach biblijnych. Mówi się, że Bóg stworzył cały wszechświat po prostu używając słów. Na przykład stworzył dzień i noce, po prostu mówiąc: „Niech stanie się światłość!”. Stworzył nawet mężczyznę i kobietę, po prostu wypowiadając to donośnym, wyraźnym i stanowczym głosem. Istoty ludzkie mogą również nakazać zmiany w swoim życiu w ten sam sposób.
Biblia mówi o tym, że Bóg stworzył cały wszechświat po prostu używając słów jako poleceń. To jest to samo, co używanie mantr.
Moc, jaką mantry mogą obdarzyć człowieka, jest jednym z powodów, dla których praktyka ta została wysoko zaadaptowana w hinduizmie i buddyzmie. Uważa się, że człowiek nie może rozwijać duchowości bez użycia określonych mantr.

Mantry można również opisać jako dźwięki oparte na energii. W większości przypadków wielokrotne recytowanie mantr może powodować wibracje w ciele. Wyjaśnia się to jako reakcję, która może nastąpić w wyniku wytworzenia określonego dźwięku, który wykorzystuje energię wokół osoby wydającej dźwięki. Wibracje te są odczuwalne również w mózgu osoby. To właśnie sprawia, że mantry są bardzo skuteczne, zwłaszcza w zmienianiu mentalności danej osoby.

Pochodzenie mantr

Mantry wywodzą się z tradycyjnych doktryn indyjskich. Byli pierwsi w grupie ludzi zwanej Wedyjczykami. Ci ludzie używali mantr w ramach swojej tradycji. Jednak z czasem tradycja ta została zaakceptowana w całych Indiach przez wszystkie tradycje.
To z kolei doprowadziło do ogólnoświatowej akceptacji mantr. Mantra została również zaakceptowana w różnych religiach, takich jak hinduizm, sikhizm i buddyzm. W ostatnich czasach istnieją również mantry, z których korzystają nawet chrześcijanie.

Mantry stanowią podstawę wielu religii, takich jak hinduizm

Jedną z najczęściej używanych mantr jest mantra Aum. Ta pojedyncza sylaba ma bardzo wiele pozytywnych skutków dla człowieka. Ta specyficzna mantra jest również uważana za bezpośrednią reprezentację samego boga. To również reprezentuje całe stworzenie w całości. Ten rodzaj mantry może być użyty do wprowadzenia porządku i spokoju w ciele i umyśle człowieka. Może być również używany do duchowego przebudzenia i dostosowania osoby do swojego boga.

Dlaczego ludzie używają mantr?

Mantry są używane do różnych celów. Wszystko to zależy od rodzaju używanej mantry, a także tradycji ludzi używających mantr. Mantrę można również zastosować w zależności od indywidualnej interpretacji. Na przykład osoba może użyć danej mantry, aby pomóc jej stać się szczęśliwszym. Nie ma znaczenia, czy ta mantra jest specjalnie przeznaczona do tego celu, czy nie. Jeśli ktoś wierzy, że to dla niego zadziała, to na pewno tak.
Sposób, w jaki śpiewana jest mantra, również ma wpływ na to, jak działa. Na przykład, istnieją mantry, które mają szereg korzyści w zależności od częstotliwości ich intonowania. Im wyższa liczba pieśni, tym większa liczba błogosławieństw i korzyści uzyskanych z mantry. Jedną z mantr, która działa w ten sposób, jest mantra shrim. Nazywa się to mantrą obfitości. Im więcej recytujesz tę mantrę, tym więcej dostajesz.
Mantry różnią się również w zależności od osób, które ich używają. Na przykład mantry używane w tradycyjnym hinduizmie lub buddyzmie mogą różnić się od mantr używanych w chrześcijaństwie.

Kto może używać mantr?

Mantry mogą być używane przez różne osoby, takie jak:


• Ludzie, którzy chcą pokoju w swoim życiu
• Osoby, które chcą otrzymać błogosławieństwo w określonych dziedzinach. Na przykład rolnicy mogą używać mantr, aby zapewnić im wystarczającą ilość plonów w czasie żniw.
• Osoby, które chcą wykorzystać moc pozytywnego myślenia
• Osoby cierpiące na jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, takie jak stres lub depresja, aby się uspokoić
• Osoby, które chcą zdobyć duchową świadomość i zrozumienie
• Ludzie, którzy chcą być szczęśliwsi
• Osoby, które chcą nauczyć się skupiać na realizacji swoich marzeń
• Ludzi, którzy chcą żyć w zgodzie z innymi ludźmi
• Ludzie, którzy chcą radzić sobie z bólem i chorobami naturalnymi metodami

Każda osoba może faktycznie używać mantr, aby poprawić jakość swojego życia, choć pamiętać należy, że to potężne narzędzie i POD ŻADNYM POZOREM nie wolno używać mantr w celu krzywdzenia człowieka czy zwierząt, bo wtedy staje się to złym zaklęciem i wraca do nas samych! Natomiast mantry pozytywne, wypowiadane by polepszyć twój byt, też mogą wracać ze zdwojoną siłą, gdy używasz tego, co dzięki nim osiągasz, by pomagać innym (na przykład dodatkowe pieniądze przeznaczasz na cele charytatywne).